Ochrana osobných údajov

Zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Prevádzkovateľ systému rešpektuje súkromie návštevníkov, ktorí navštevujú tieto webové stránky. Zhromažďujeme iba tie osobné identifikovateľné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete. Prevádzkovateľ systému tieto údaje využije iba k účelom uvedeným tam, kde boli poskytnuté. Príležitostne môžeme uvedené informácie použiť k tomu, aby sme sa s vami spojili alebo efektívnejšie zistili potreby uživateľa a následne zlepšili služby poskytované aplikáciou. Prevádzkovateľ môže informácie použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky na webových stránkach www.reklamacie.sk. Pri tomto spracovaní nie je možné z dát získať žiadne osobné identifikovateľné informácie.

Spracovávanie informácií

Keď sa zaregistrujete, môžme Vás požiadať o informácie, ako napríklad Vaše meno, názov firmy, emailovú adresu a fakturačné údaje. Tieto informácie sú používané výhradne pre správnu funkčnosť aplikácie a podpory uživateľa. V žiadnom prípade ich bez výslovného súhlasu užívateľa nezdieľame s tretími stranami.

Využitie súborov cookie

Tento webový server využíva súbory cookie, aby stránky prispôsobil vašim potrebám. Cookie je textový súbor, ktorý server uloží na váš pevný disk. Tento súbor rozširuje funkcie dostupné na stránkach a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Náš server môže napríklad vytvoriť súbor cookie, ktorý vám zabráni v opakovanom zadávaní hesla počas jednej návštevy. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookie nebudú zhromažďovať osobné identifikovateľné informácie. Môžete tiež nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby tieto súbory buď prijímal alebo odmietal.Ak sa rozhodnete ich odmietať, nebudete môcť dobre využiť interaktívne prvky, ktoré naše stránky môžu obsahovať.

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva vaše osobné údaje bezpečne a chráni ich pred neoprávnenými osobami, zneužitím alebo zverejnením. Vaše údaje sú v bezpečí na počítačových serveroch v kontrolovanom a chránenom prostredí, zaistené najmodernejším hardvérovými a softvérovými systémami na ochranu dát.

Odkazy na externé stránky

Aplikácia reklamacie.sk môže v záujme uživateľov obsahovať aj rad odkazov na iné servery s užitočnými informáciami. Zásady ochrany súkromných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných serveroch platiť. Ak máte záujem o informácie o ich spôsobe zberu a distribúcii údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych stránok. Osobné identifikovateľné informácie zhromažďované na týchto www stránkach sa externým serverom nedodávajú, ak nie je v okamihu, keď toto poskytujete, stanovené inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo toto prehlásenie o ochrane súkromia v prípade potreby aktualizovať alebo meniť. Akékoľvek zmeny budú ihneď oznámené na tejto stránke. Akékoľvek otázky, návrhy či pripomienky k týmto pravidlám zasielajte prosím na adresu info@reklamacie.sk.