API reklamacie.sk

Skratka “API” označuje Application Programming Interface. API Vám umožňuje prístup k dátam ako aj možnosť vytvárať a spravovať všetky reklamácie priamo z Vašej vlastnej aplikácie.

Naše API používa XML, REST a prenos dát prebieha v zabezpečenej forme prostredníctvom SSL protokolu (HTTPS).

Pomocou API je možné:

Ako začať využívať API ?

Pokiaľ ste našim partnerom s predplatným, stačí zaslať žiadosť o prístup k API na adresu info@reklamacie.sk. Násladne Vám nastavíme prístup na rozhranie a bude možné zahájiť testovanie z Vašej aplikácie.