Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Kredity získané na vzdelávacích podujatiach stačí posielať 1 x ročne v obálke označenej - kredity.
Pokiaľ žiadateľ má záujem o výpis kreditov, ktoré má zadané v databáze, môže písomne požiadať o presný výpis, ktorý mu bude zaslaný po uhradení poplatku stanovenom v prílohe Hospodárskeho poriadku v sume 6,50 €.

Vzdelávanie » Štúdium na VŠ ZaSP sv. Alžbety, Detašovanom pracovisku v Rožňave


created by MAGAT