Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Vzdelávanie »

PIEŠŤANSKÝ DEŇ OŠETROVATEĽSTVA, 4. ROČNÍK

Dátum:
19.04.2018 — 20.04.2018
Čas:
Stiahnuť prílohu (349 kb)

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 PIEŠŤANSKÝ DEŇ OŠETROVATEĽSTVA, 4. ROČNÍK

Ústredná téma konferencie:

„Zdravie – hybná sila ošetrovateľstva bez hraníc“  

 

Miesto a dátum konania: 19. - 20.04.2018, Spoločenské centrum SLK Piešťany a.s.

Organizátor:

doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., Manažérka pre ošetrovateľstvo,  SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

v spolupráci s Vysokou  školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava, detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave  a Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram, Česká republika, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Ústavom ošetrovateľstva,  Košice

Popis vzdelávacej aktivity:  vzdelávacia aktivita určená pre sestry, zdravotníckych asistentov, sanitárov, asistentov výživy, masérov  

Dĺžka trvania vzdelávacej aktivity

180 minút v piatok 20.04.2018

120  minút vo štvrtok 19.04.2018

 

Manipulačné poplatky (registračný, iné), pokiaľ sú stanovené:

40 EUR pre účastníkov 19.-20. 04.2018 vrátane spoločenského večera, 

22 EUR pre účastníkov konferencie 20.04.2018 alebo oba dni bez spoločenského večera

 

Kontaktná osoba/organizátor:  doc. PhDr. Viera Hulková, PhD.

                                                 Manažérka pre ošetrovateľstvo

                                                 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
                                                 Winterova 29,  921 29  Piešťany
                                                 Tel.:  +421 33 775 7380

                                                 Mobile:  +421 - 902 961 476
                                                 viera.hulkova@spapiestany.sk

 

S pozdravom

doc. PhDr. Viera Hulková, PhD.,

Manažérka pre ošetrovateľstvo 

 

Informácie a prihlášku nájdete v prílohe 


created by MAGAT