Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Ponuka práce » Ponuka práce pre medicínskych laborantov - externá spolupráca

EXTERNÝ SPOLUPRACOVNÍK – EXPERT pre medicínske laboratóriá

    Hľadáme kolegov pre externú spoluprácu v oblasti akreditácie medicínskych laboratórií vo všetkých laboratórnych medicínskych odboroch.

Požiadavky: Záujemcovia by mali mať absolvované VŠ štúdium so špecializačnou skúškou (atestačnou skúškou) v danom odbore, vo všeobecnosti min. 5 ročnú prax a skúsenosti v medicínskom laboratóriu, prípadne vedecko-výskumnej sfére.

Špecializácia (atestácia) v odbore je povinná (špecializácia: klinická biochémia, alebo laboratórna hematológia a trasfuziológia vítaná).

     Záujemcov prosíme o zaslanie životopisu (v správe uviesť predmet „Externá spolupráca“). Následne Vás budeme kontaktovať.  Externá spolupráca sa realizuje vždy po vzájomnej dohode SNAS a externistu. Vyplácaná je formou príkazných zmlúv. Zaškolenie a pravidelné školenia externých kolegov poskytujeme.

 

Kontaktná osoba pre bližšie informácie a zasielanie životopisov:

PhDr. Ivona Mesíková, PhD., manažér ľudských zdrojov SNAS

Slovenská národná akreditačná služba
Karloveská 63, P. O. Box 74
840 00 Bratislava 4

E-mail: ivona.mesikova@snas.sk Tel.č.: +421 904 660 050


created by MAGAT