Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Orgány a kontakty » Sekretariát SK MTP

Bc. Ján MÚDRY-ŠEBÍK

administratívny pracovník
Hasičská 118/2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Telefón: 00421326494545
E-mail: jan.mudry-sebik@sekmtp.sk

Ing. Lucia JAMRIŠKOVÁ

ekonómka / účtovníčka
Hasičská 118/2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Telefón: 00421326494545
E-mail: lucia.jamriskova@sekmtp.sk

Iveta ŠLUCHOVÁ

prezident
Hasičská 118/2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Telefón: 00421903461419
E-mail: prezident@sekmtp.sk


created by MAGAT