Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Orgány a kontakty » Regionálne komory

Prejsť na:

Banská Bystrica+Brezno+Hnúšťa+Zvolen

Alica K u b í k o v á
RK MTP Banská Bystrica , Námestie Ludvika Svobodu 1,97517 Banská Bystrica
Telefón: 00421918885129
E-mail: alica.k@centrum.sk

Bojnice

Štefánia L e t a v a y o v á
NsP Prievidza 971 01
Telefón: 0907 282 434
E-mail: sluchova.iveta@gmail.com

Bratislava ( BA I.,II.,III.,IV.,V.,Skalica, Senica , Malacky,Modra)

Mgr. Anna K r a j č o v i č o v á, MHA
RK MTP, P.O.BOX327, Mickiewiczova 13,801 014 Bratislava.
Telefón: 0915 714 423
E-mail: krajcovicova@dfnsp.sk

Čadca

Margita C v r k a l o v á
OKB, NsP Čadca, Palárikova 2311, Čadca 022 01
Telefón: 041/46 04 654 ,mobil : 0949 453 944
E-mail: m.cvrkalova@centrum.sk

Komárno

Zuzana D ó c z e o v á
OKB, NsP Komárno, Mederčská 39, Komárno 945 01
Telefón: 035/7909351, 206
E-mail: doczeova.zuzana@forlife.sk

Košice+Vranov n/T

Katarína L a z á r o v á
NTS SR pracovisko Košice, Tr. SNP 1, Košice
E-mail: katilaz22@gmail.com

Lučenec+Rimavská Sobota

Viera N a g y o v á
Halíčska cesta 3, 984 01 Lučenec
Telefón: 0918 87 46 17
E-mail: vieranagyova08@gmail.com

Martin

Taťána V a r e c h o v á
Jilemnického 3999/39, Martin 036 01
E-mail: tvarechova@gmail.com

Nitra+Galanta+Zlaté Moravce

Mgr.Elena G a v u r o v á
Ústav patológie, FN Nitra, Špitálska 6, Nitra 950 01
Telefón: 037/6545-805,806
E-mail: e.gavurova@gmail.com

Nové Zámky

Lívia Brišková
ÚH, FN, Slovenská ul.11, Nové Zámky 940 01
E-mail: briskova@post.sk

Prešov

Naďa L e l á k o v á
Telefón: 0905 960 898
E-mail: rkmtppresov@gmail.com

Rožňava

Erika F e h é r o v á
NsP Rožňava, sv. Barbory, Špitálska 1, Rožňava 048 01
Telefón: 0907 934 843
E-mail: erika.feherova@gmail.com

Svidník

Jozef B a r i l l a
RDG, NsP, ul.MUDr.Tribulu 412/4, Svidník 089 22
Telefón: 054/7860344, 7860342

Topoľčany

Ľubomír P á l e n í k
NsP Topoľčany,Pavlovova 17 Topoľčany 955 01
Telefón: 0907 705 452
E-mail: lubopalenik@gmail.com

Trenčín+N.M.N.V.+Bánovce n. B.+Ilava+ Myjava+Púchov+P.Bystrica+Piešťany

Janka S t r á p k o v á
SK MTP, Piaristická 6667, Trenčín 911 80
Telefón: 0910 717 020
E-mail: strapkova@atlas.sk

Veľký Krtíš

Mgr. Renata C s a l o v á
Vš.NsP n.o., Nemocničná 1, Veľký Krtíš 990 01
Telefón: 047/4882352
E-mail: vkrkmtp@gmail.com

Žilina

Klára R u b e š o v á
Klinická biochémia, V.Spanyola 43, Žilina 012 07
Telefón: 0904 389 591
E-mail: klara.rubesova@gmail.com


created by MAGAT