Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Orgány a kontakty » Rada

Erika FEHÉROVÁ

člen rady a prezídia SK MTP /zdravotnícky laborant/
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Špitálska 1, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Telefón: 00421907934843
E-mail: erika.feherova@sekmtp.sk

Silvia ŠTRAUCHOVÁ

člen rady SK MTP /farmaceutický laborant/
Lekáreň Na sídlisku Mier, Šafárikovo námestie 6, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
E-mail: silvia.strauchova@sekmtp.sk,sstrauchova@gmail.com

Milan MACKO

člen rady SK MTP /zdravotnícky laborant/
Univerzitná nemocnica L- Pasteura Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Slovenská republika
Telefón: 00421905266195
E-mail: milan.macko@sekmtp.sk

Iveta ŠLUCHOVÁ

člen rady a prezídia SK MTP /farmaceutický laborant/
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Telefón: +421 903 461 419
E-mail: iveta.sluchova@sekmtp.sk, iveta.sluchova@hospital-bojnice.sk

Mgr. Adriana MORAVČÍKOVÁ

viceprezident pre sekciu laborantov, člen rady a prezídia SK MTP /zdravotnícky laborant/
Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6 950 01 Nitra, Slovenská republika
Telefón: 00421904201909
E-mail: adriana.moravcikova@sekmtp.sk, moravcikova.adri@gmail.com

Bc. Katarína MIGASOVÁ

viceprezidentka pre sekciu technikov, člen rady SK MTP /rádiologický technik/
VšNsP Lučenec, n.o. Nám.republiky 15 984 39 Lučenec
Telefón: 00421326494545, 00421907685668
E-mail: katarina.migasova@sekmtp.sk

Bc. Natália DRGOVÁ, Dipl.d.h

člen rady SK MTP /dentálna hygienička/
Stomatol.amb., MUDr. Skalka, Piešťany
Telefón: 00421903944586
E-mail: natalia.drgova@sekmtp.sk

Mgr. Iveta GONDÁŠOVÁ

člen rady SK MTP /verejný zdravotník/
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Telefón: 00421455552323
E-mail: iveta.gondasova@sekmtp.sk

Mgr. Helena GAVUROVÁ

člen rady SK MTP /zdravotnícky laborant/
Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6 950 01 Nitra
Telefón: 00421376545547
E-mail: helena.gavurova@sekmtp.sk

Jaroslav WEISENPACHER

člen rady SK MTP /sanitár/
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17
Telefón: 00421903707486
E-mail: jarino1961@azet.sk

Veronika JASEŇOVSKÁ

člen rady SK MTP /verejný zdravotník/ - t.č. dôchodkyňa
Lietava 75, 013 18 Lietava. Slovenská republika
Telefón: 00421905949277
E-mail: veronika.jasenovska@sekmtp.sk

Ľuboslava STANKOVÁ

člen rady SK MTP /farmaceutický laborant/
VZP Datatel s.r.o., Poliklinika Východ, Maršala Koneva 1, 040 22 Košice, Slovenská republika
Telefón: 00421905109033
E-mail: lubik.stankova@gmail.com


created by MAGAT