Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

O nás

    Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) je profesijnou organizáciou, ktorá vznikla na základe zákona 192/2009 Z.z. Jej predchodcom bola Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov (SKLAT)
    Členstvo v SKMTP je prejavom profesijnej a stavovskej hrdosti, ako aj racionálneho úsudku a je dobrovoľné. Finančným príspevkom každý člen umožňuje existenciu a činnosť svojej stavovskej organizácie.
    Hlavnými úlohami SKMTP je chrániť práva a záujmy svojich členov, zastupovať ich v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania a odborne ich zastrešovať. Prispieva k odbornému rastu pracovníkov, sprostredkováva im informácie a právne zastupovanie, zabezpečuje kontrolu morálnej a odbornej spôsobilosti svojich členov. Naďalej udržuje kontakty s medzinárodnými organizáciami ( EPBS )
    Naďalej zabezpečuje proces "registrácie" zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú povinnosť sa registrovať, ak vykonávajú zdravotnícke povolanie a vydávanie licencií. Registrácia je spojená s ďalším okruhom činností komory a tým je proces vytvárania, kontroly a zabezpečovania sústavného vzdelávania.

Stanovy komory


created by MAGAT