Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Licencie » Poplatky za vydanie licencie

Poplatky za vydanie licencie

a) na výkon samostatnej zdravotníckej praxe - poplatok 66,38 € (2 000,-Sk)

b) na výkon zdravotníckeho povolania – poplatok 33,19 € (1 000,-Sk) 

c) na výkon odborného zástupcu – poplatok 66,38 € (2 000,-Sk)


created by MAGAT