Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Licencie » Poplatky za licencie

Poplatky za licencie

a) na výkon samostatnej zdravotníckej praxe - poplatok 66 € 

b) na výkon zdravotníckeho povolania – poplatok 33 €   

c) na výkon odborného zástupcu – poplatok 66 €

d) dodatok k licencii (zmena priezviska, bydliska) – 16,50.-€

e) zamietnutie licencie – 6,5.-€

f) pozastavenie licencie – 6,5.-€

g) zrušenie licencie na vlastnú žiadosť – 17.-€ 


created by MAGAT