Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Licencie » Druhy licencií

 

   Licencie sa vydávajú

  1. na výkon samostatnej zdravotníckej praxe ( masér)

  2. na výkon zdravotníckeho povolania (všetky zdravotnícke povolania v SK MTP, okrem zdrav.povolania očný optik, optometrista, masér, zdrav.asistent a sanitár)

  3. na výkon odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom (všetky zdravotnícke povolania v SK MTP)


created by MAGAT