Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Kontakt

Orgány a kontakty

SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO - TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV
sídlo: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika
sekretariát (korešpondenčná adresa): Hasičská 118/2, P.O.BOX 131, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Telefón: 00421326494545 - dostupné len počas stránkových dní a úradných hodín
Telefón: 032/640 15 52
Fax: 00421326494545

E-mail: info@sekmtp.sk
Web: http://www.sekmtp.sk

IČO: 42140251
IČDPH: nie sme platcami DPH
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48 832 37 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 0273781818/0900 v tvare IBAN: SK6509000000000273781818

Špecifické symboly pre bankové platby

Členovia SK MTP

Registrácia spojená s členstvom 37 € 10100
Ročný poplatok 20 € 10200
Udržiavací poplatok 5 € 10300
Opakovaný zápis člena 10 € 10400
Členstvo registrované 30 € 10500
Zápisné 10 € 10600

Registrovaný v SK MTP

Registračný poplatok nečlen 13 € 20100
Aktualizácia registra nečlen 15 € 20200
Obnovenie registrácie 13 € 20300
Registračný poplatok pre člena 7 € 20400

Hodnotenie sústavného vzdelávania člen 5 € 30100
Hodnotenie sústavného vzdelavánia nečlen 10 € 30200

Vydanie výpisu a potvrdenia / kredity 6,50 € 40100
Vydanie opisu dokladov 5 € 40200
Vystavenie dokladu o odbornej a etickej spôsobilosti / Slovensko / 5 € 40400
Vystavenie dokladu o odbornej a etickej spôsobilosti / zahraničie / 15 € 40500

Licencia typu A / výkon praxe / masér / 66 € 50100
Licencia typu B / výkon zdrav. povolania / 33 € 50200
Licencia typu C / odborný zástupca / 66 € 50300
Dodatky k licencii/ zmeny priezviska, bydliska .../ 16,50 € 50400
Zamietnutie licencie 6,50 € 50500
Pozastavenie licencie 6,50 € 50600
Zrušenie licencie na vlastnú žiadosť 17 € 50700
Poplatok za zmenu vo vydanej licencii / zmena odborného garanta alebo miesta výkonu práce / 14 € 50800

Pridelenie kreditov za sústavné vzdelávanie neorganizované SK MTP v počte 1-30 vzdelávacích aktivít za kalendárny rok 100 €/ 1 vzdelávacia aktivita / 60100
Pridelenie kreditov za sústavné vzdelávanie neorganizované SK MTP v počte 30-60 vzdelávacích aktivít za kalendárny rok (odporúčame uzatvoriť rámcovú zmluvu) 50 €/ 1 vzdelávacia aktivita / 60100
Pridelenie kreditov za sústavné vzdelávanie neorganizované SK MTP v počte 60 a viac vzdelávacích aktivít za kalendárny rok (odporúčame uzatvoriť rámcovú zmluvu) 30 €/ 1 vzdelávacia aktivita / 60100
Schválenie AD testu 70 €/ 1 AD test 60300
zverejnenie inzercie cudzieho zmluvného partnera 85 €/ mesaečn 70100
Uverejnenie pracovnej ponuky na webovej stránke SK MTP 30 €/ 1 inzerát ? 1 mesiac 70200
Zverejnenie vzdelávacieho podujatia cudzieho zmluvného partnera súvisiaceho s výkonom povolaní registrovaných v SK MTP 85 €/jednorazový poplatok 70300
Uhradenie pohľadávok / neplatič / 80100


created by MAGAT