Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Kontakt

Orgány a kontakty

SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO - TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV
sekretariát: Hasičská 118/2, P.O.Box 131
91101 Trenčín

Telefón: 00421326494545 sekretariát

E-mail: info@sekmtp.sk
Web: http://www.sekmtp.sk

IČO: 42140251
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 0273781818/0900 v tvare IBAN: SK6509000000000273781818; druhý platný účet: 0272658885/0900, v tvare IBAN: SK6309000000000272658885


created by MAGAT