Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Dokumenty » Tlačivá na stiahnutiie

Vzor tlačiva na výpis kreditov - ročný

stiahnu» dokument (46 kB)


Hlásenie zmien do registra

stiahnu» dokument (189 kB)


®iados» o dočasné pozastavenie registrácie

stiahnu» dokument (264 kB)


®iados» o obnovenie registrácie

stiahnu» dokument (266 kB)


®iados» o zruąenie registrácie

stiahnu» dokument (199 kB)


®iados» o vyčiarknutie zo zoznamu členov SK MTP

stiahnu» dokument (196 kB)


®iados» o vydanie opisu potvrdenia o zápise do registra

stiahnu» dokument (191 kB)


Potvrdenie praxe pre hodnotenie sústavného vzdelávania

stiahnu» dokument (138 kB)


Záznam o preąkolení pracovníka podµa § 34 zákona č.578/2004 Z.z.

stiahnu» dokument (14 kB)


Vzor potvrdenia o vzdelávacej aktivite

stiahnu» dokument (652 kB)

Vzor potvrdenia o vzdelávacej aktivite, ktorú organizuje RK MTP.

Potvrdenie formát A4

stiahnu» dokument (47 kB)

Potvrdenie o absolvovaní vzdelávacej aktivita formát A4

Potvrdenie formát A5

stiahnu» dokument (48 kB)

Potvrdenie o absolovaní vzdelávacej aktivity formát A5

created by MAGAT