Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Dokumenty » Tlačivá na stiahnutiie

Vzor tlačiva na výpis kreditov - ročný

stiahnu» dokument (45 kB)


Hlasenie zmien do registra

stiahnu» dokument (28 kB)


Vzor potvrdenia zo vzdelávacej akcie

stiahnu» dokument (48 kB)


®iados» o dočasné pozastavenie registrácie

stiahnu» dokument (25 kB)


®iados» o obnovenie registrácie

stiahnu» dokument (29 kB)


®iados» o zruąenie registrácie

stiahnu» dokument (26 kB)


®iados» o vyčiarknutie zo zoznamu členov SK MTP

stiahnu» dokument (22 kB)


®iados» o vydanie opisu potvrdenia o zápise do registra

stiahnu» dokument (23 kB)


Potvrdenie praxe pre hodnotenie sústavného vzdelávania

stiahnu» dokument (202 kB)


Záznam o preąkolení pracovníka podµa § 34 zákona č.578/2004 Z.z.

stiahnu» dokument (17 kB)created by MAGAT