Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Dokumenty » Legislatíva-ochrana podpora zdravia pri práci

stiahnuť dokument (138 kB)

 

Stručný prehľad legislatívy v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci

RNDr. Mária Marušiaková, dipl.a.h.e.
MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH
www.ruvzmartin.sk,  mt.zaborsky@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine


created by MAGAT