Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Dokumenty

stiahnuť dokument (44 kB)

UPOZORNENIE!

 

Žiadame zdravotníckych pracovníkov pre urýchlenie komunikácie

s SK MTP uvádzať svoje kontaktné údaje:

telefónne číslo, emailovú adresu !

Za pochopenie ďakujeme.

_______________________________________________ 

UPOZORNENIE! 

Uznávanie kvalifikácie si zdravotnícky pracovník uplatňuje na Ministerstve zdravotníctva SR .

Dokumenty potrebné k potvrdeniu o evidencii v databáze SK MTP

a

Dokumenty potrebné k vydaniu potvrdenia o Odbornej a etickej spôsobilosti na výkon povolania v zahraničí

 

Všetky potrebné doklady zašlite na  :

Sekretariát SK MTP

Hasičská 118/2

911 01 Trenčín

 _________________________________________________________created by MAGAT