Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Dokumenty

stiahnuť dokument (56 kB)

Vážení zdravotnícki pracovníci ,

SK MTP má novú  webovú stránku : www.skmtp.sk

 

(údaje na starej stránke už nie sú aktualizované)

  

NA AKTUALIZÁCII DOKUMENTOV SA PRACUJE!

 

 

UPOZORNENIE!

 

Žiadame zdravotníckych pracovníkov pre urýchlenie komunikácie

s SK MTP uvádzať svoje kontaktné údaje:

telefónne číslo, emailovú adresu !

Za pochopenie ďakujeme.

_______________________________________________ 

UPOZORNENIE! 

Uznávanie kvalifikácie si zdravotnícky pracovník uplatňuje na Ministerstve zdravotníctva SR .

Dokumenty potrebné k potvrdeniu o evidencii v databáze SK MTP

a

Dokumenty potrebné k vydaniu potvrdenia o Odbornej a etickej spôsobilosti na výkon povolania v zahraničí

 

Všetky potrebné doklady zašlite na  :

Sekretariát SK MTP

Hasičská 118/2

911 01 Trenčín

 _________________________________________________________created by MAGAT