Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Členstvo » Úhrada členského

Členstvo

Ročný členský poplatok za členské 20,00 €

·       Uhradiť na účet :  IBAN: SK6509000000000273781818,  BIC: GIBASKBX 

Variabilný symbol: registračné číslo bez písmena             

Špecifický symbol : 10200

Do poznámky pre prijímateľa:  uveďte Vaše meno a priezvisko

 

Členovia SKMTP neplatia ročný poplatok 15 € za aktualizáciu registra zdravotníckych pracovníkov

 


created by MAGAT