Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Zrušenie SNEMU SK MTP v novembri 2020

 

Milé kolegyne a kolegovia ,

 

v mene Rady SK MTP , Vám s poľutovaním oznamujeme, že vzhľadom na situáciu ohľadom výskytu koronavírusu a pretrvávajúcich  opatrení, ktoré majú zabrániť jeho  šíreniu, sme nútení

 zrušiť určený termín a miesto konania

Snemu Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov  ,

 ktorý sa mal konať dňa 14.11.2020 v hoteli ELIZABETH Trenčín.

Situácia nás veľmi mrzí, ale prijatie týchto opatrení bolo nevyhnutné v záujme ochrany  zdravia nás všetkých. Nový termín snemu bude stanovaný po uvoľnení opatrení súvisiacich s kritickou epidemio-logickou situáciou , o čom vás  budeme operatívne informovať. Je zrejmé, že tento rok to už nebude.

Zatiaľ Vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť.

 

V prípade akýchkoľvek informácií nás prosím kontaktujte.

 

Chceli by sme sa Vám všetkým poďakovať za porozumenie a popriať nám spoločne pevné nervy v práci, dobré zdravie a hlavne duševnú pohodu v týchto náročných časoch .

 

 

Iveta Šluchová

prezident  SK MTP

 

 

Pozn. Nakoľko podľa interných predpisov SK MTP, sa snem musí konať do 1 roka od predošlého snemu prikladám stanovisko právničky :

Na základe odporúčania hlavného hygienika a rozhodnutia vlády SR o núdzovom stave, sú zakázané podujatia hromadného charakteru. Je teda zakázané zhromažďovanie väčšieho počtu osôb. Nakoľko je zákon a núdzový stav pochopiteľne nadriadený vnútorným predpisom akejkoľvek organizácie, nie sú v takomto prípade termíny  vo vnútorných predpisoch záväzné.


 


created by MAGAT