Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Zrušené aktivity

Dňa 9.3.2020 MZ SR vydalo preventívne opatrenie v súvislosti s COVID 19,ktorým sa rušia verejné zhromaždenia.

Zrušené

Valné zhromaždenie členov Regionálnej komory Banská Bystrica spojené s odborným seminárom RK Banská Bystrica, ktoré sa malo konať 28.marca 2020.

O náhradnom termíne budete vopred informovaní!

 

Zrušený

XIII. Regionálny odborný deň MTP v Košiciach, ktorý sa mal konať 17.3.2020.

O náhradnom termíne budete vopred informovaní!

 

 

Zrušená

XXI. Regionálna odborná konferencia a valné zhromaždenie členov Regionálnej komory Žilina  , ktoré sa malo konať 26.marca 2020.

O náhradnom termíne budete vopred informovaní!

 

 Zrušený

10. Skalický deň sestier , ktorý sa malo konať 28.mája 2020.

O náhradnom termíne budete vopred informovaní!

 


created by MAGAT