Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Zaradenie laboranta s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve do zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik

NÁVRH Slovenskej komory medicísnko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) o zaradenie laboranta s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve do zdravotníckeho povolania laboratórny diagnostik.

 

03. október 2018, Bratislava

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov sa v zastúpení p. Mgr. Adriány MORAVČÍKOVEJ – viceprezidentky pre sekciu laborantov SK MTP, p. Eriky FEHÉROVEJ – členky rady a prezídia SK MTP a p. Mgr. Moniky POSYPANKOVEJ – členky RK MTP Košice zúčastnili pracovného rokovania na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“).

Predmetom stretnutia bola pozícia zdravotníckeho laboranta s odbornou spôsobilosťou nadobudnutou v druhom stupni vysokoškolského štúdia v systéme zdravotníckej starostlivosti v porovnaní s laboratórnym diagnostikom.

V rámci pracovného stretnutia s doc. Zuzanou Slezákovou, PhD., MPH., Mgr. Adriána MORAVČÍKOVÁ a kolektív dospeli k záveru, že je potrebné žiadať MZ SR – odbor zdravotnej starostlivosti o zapracovanie povolania zdravotnícky laborant (s 2. stupňom VŠ a príslušnou špecializáciou) do pripravovaného Opatrenia o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a  materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.  

 Viac sa dočítate v prílohe.

 Bc. Patrik MOŠKURJAK

sekretariát SK MTP 

Stiahnuť dokument (930 kB)


created by MAGAT