Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

XVIII. CELOŠTÁTNA ODBORNA KONFERENCIA 2019 - INFORMÁCIA

 Slovenská komora

medicínsko-technických pracovníkov

usporiada

15. - 16. apríla 2019

XVIII. CELOŠTÁTNU ODBORNÚ KONFERENCIU

„Zodpovednosť za zdravie v 21. - storočí nová príležitosť konať"

v priestoroch 

DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand ****

Banská Bystrica


INFORMÁCIA A POZVÁNKA (nájdete "Stiahnuť dokument")

NA XVIII. CELOŠTÁTNU ODBORNÚ KONFERENCIU

SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV


ORGANIZÁTOR

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP)

Rada a prezídium Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov 

HLAVNÁ TÉMA                

"Zodpovednosť za zdravie v 21. storočí - nová príležitosť konať"

TÉMY KONFERENCIE

Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Lekárenstvo a zdravotnícke pomôcky - farmaceutický laborant a technik pre zdravotnícke pomôcky

Rádiológia

Multidisciplinárny tím v ošetrovateľstve - sanitár, masér, zubný asistent, praktická sestra

Dentálna hygiena

Verejné zdravotníctvo

Fyziológia a klinická výživa - nutričný terapeut

Očná optika, Optometria - očný optik, optometrista

Študenti zdravotníckych odborov 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Mgr. Patrik MOŠKURJAK

Iveta ŠLUCHOVÁ

Mgr. Adriana MORAVČÍKOVÁ

Mgr. Helena GAVUROVÁ

Rada Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov

ODBORNÝ GARANT       

Bc. Katarína MIGASOVÁ

Mgr. Adriána MORAVČÍKOVÁ

Mgr. Patrik MOŠKURJAK 

TERMÍN KONANIA         

15. - 16. apríl 2019      

MIESTO KONANIA 

DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand  

Švermova 32 

974 04 Banská Bystrica 

Slovenská republika  

KONFERENČNÝ POPLATOK

Poplatok zahŕňa: prenájom konferenčných miestností, technickú podporu konferencie, propagačné a informačné materiály, občerstvenie, a „Potvrdenie o účasti“.

AKTÍVNA ÚČASŤ (prvý autor), POZVANÍ HOSTIA

15. apríl 2019

00,00 €

15. - 16. apríl 2019

00,00 €

ČLEN KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV  

PRIHLÁŠKA ZASLANÁ DO TERMÍNU 29. MARCA 2019

PRIHLÁŠKA ZASLANÁ PO TERMÍNE 29. MARCA 2019

15. apríl 2019

10,00 €

15. apríl 2019

15,00 €

15. - 16. apríl 2019

15,00 €

15. - 16. apríl 2019

20,00 €

Členstvo v SK MTP je potrebné pri registrácií preukázať platným preukazom člena SK MTP alebo dokladom o zaplatení členského príspevku. 

NEČLEN KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV  

PRIHLÁŠKA ZASLANÁ DO TERMÍNU 29. MARCA 2019

PRIHLÁŠKA ZASLANÁ PO TERMÍNE 29. MARCA 2019 

15. apríl 2019

25,00 €

15. apríl 2019

30,00 €

15. - 16. apríl 2019

30,00 €

15. - 16. apríl 2019

40,00 €

PLATBA KONFERENČNÉHO POPLATKU NA MIESTE KONANIA KONFERENCIE 

PLATBA KONFERENČNÉHO POPLATKU NA MIESTE KONANIA KONFERENCIE 

15. apríl 2019

50,00 €

15.  – 16. apríl 2019

60,00 €

SPOLOČENSKÝ VEČER

Poplatok zahŕňa: prenájom, technické zabezpečenie, hudobné zabezpečenie, spoločenský a kultúrny program, dekorácia a slávnostná výzdoba, stravovanie. 

PLATBA POPLATKU ZA SPOLOČENSKÝ VEČER DO TERMÍNU 29. MARCA 2019

PLATBA POPLATKU ZA SPOLOČENSKÝ VEČER PO TERMÍNE 29. MARCA 2019

20,00 €

25,00 €

 

CENOVÁ PONUKA

UBYTOVANIE

Cena za 1 osobu / lôžko

Cena za izbu

Jednolôžková izba EXECUTIVE

59,00 €

59,00

Dvojlôžková izba EXECUTIVE

38,00 € 1 osoba / lôžko

76,00

Jednolôžková izba COMFORT

67,00 €

67,00

Dvojlôžková izba COMFORT

42,00 € 1 osoba / lôžko

84,00

Suita COMFORT / Suita de LUXE

60,00 € 1 osoba / lôžko

120,00 €

V cene ubytovania je zahrnuté: raňajky formou bufetových stolov, vstup do wellness centra – bazén a jacuzzi, parkovanie, internetové pripojenie a daň za ubytovanie)

STRAVOVANIE  

STRAVOVANIE

Raňajky

8,00 €  (pre ubytovaných hostí v cene ubytovania)

Obed

10,00 €

Večera

10,00 €

Prihlášku na konferenciu zasielať najneskôr do:

Aktívna účasť: 15. marec 2019                    

Pasívna účasť: 29. marec 2019 

 

ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU "ONLINE" NÁJDETE TU!

 

Program konferencie bude zaslaný len prihláseným účastníkom konferencie.

V prípade naplnenia kapacity účastníkov XVIII. Celoštátnej odbornej konferencie SK MTP nebude možné v termíne, alebo po termíne akceptovať záväznú prihlášku!   

Prihlášku s kópiou dokladu o zaplatení konferenčného poplatku zaslať najneskôr do 31. marca 2019 na adresu koordinátora: 

Mgr. Patrik MOŠKURJAK

SK MTP – sekretariát 

Hasičská 118/2

911 01 TRENČÍN

Slovenská republika

tel. kontakt: 00421326494545

e-mail: riaditel@sekmtp.sk  

POKYNY K ÚHRADE KONFERENČNÉHO POPLATKU 

BANKOVÉ SPOJENIE: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika

MAJITEĽ ÚČTU: Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov 

ČÍSLO ÚČTU: SK63 0900 0000 0002 7265 8885

 

KÓD BANKY: 0900     

 

BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX

 

VARIABILNÝ SYMBOL: Registračné číslo v príslušnej stavovskej organizácií

 

ŠPECIFICKÝ SYMBOL: 1516042019   

           

KONŠTANTNÝ SYMBOL: 0308

POZNÁMKA PRE ADRESÁTA: Účastník COK SK MTP 2019

Pri písomnom zrušení účasti po termíne 01. apríla 2019 Vám nebude možné vrátiť poplatok.

Konferencia je zaradená do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.366/2005 Z.z o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.          

 

SK MTP sekretariát 

 

 

Stiahnuť dokument (7364 kB)


created by MAGAT