Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

XIX.Celoštátna odborná konferencia SK MTP v Banskej Bystrici


Pozývame Vás na

 

XIX. Celoštátnu odbornú konferenciu,

 

ktorá sa bude konať 20.- 21.4.2020 

 

v Banskej Bystrici.

 

Prihláška a informácie sú dostupné kliknutím na link uvedený nižšie .

V prípade otázok a nejastností kontaktujte

prosím niektorého z členov organizačného výboru.

 

link na prihlášku je http://www.skmtp.sk

Upozornenie !  

V prípade, že po  vyplnení prihlášky sa vám  nezobrazí

 "Ďakujeme prihláška bola úspešne odoslaná",

urobte krok naspäť a opätovne potvrdťe prihlášku.

 Vaša prihláška bude akceptovaná až

po úhrade všetkých  poplatkov

 spojených s účasťou na konferencii !

 ZÁROVEŇ CHCEME UPRIAMIŤ VAŠU POZORNOSŤ

NA SPOLOČENSKÝ VEČER S BOHATOU

TOMBOLOU A KULTÚRNYM PROGRAMOM.

Tešíme sa na Vás !


ZÁROVEŇ CHCEME UPRIAMIŤ VAŠU POZORNOSŤ

NA SPOLOČENSKÝ VEČER S BOHATOU

TOMBOLOU A KULTÚRNYM PROGRAMOM.

Tešíme sa na Vás !created by MAGAT