Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

XIX.Celoštátna odborná konferencia B.Bystrica október 2020

Znovu je možné sa prihlásiť na XIX. Celoštátnu odbornú konferenciu v B.Bystrici

cez prihlášku na webe!

podrobné informácie a prihláška  na : www.skmtp.sk

 Všetky poplatky spojené s konferenciou je potrebné uhradiť           do 31.8.2020,  inak vaša prihláška nebude akceptovaná .

 

-          Pokiaľ ste sa už skôr prihlásili a chcete sa zúčastniť v náhradnom termíne nie je potrebné sa znovu prihlasovať

-          Pokiaľ ste sa prihlásili a nechcete sa zúčastniť v náhradnom termíne, odhláste sa prosím emailom : konferencia@sekmtp.sk

 

 ZÁROVEŇ CHCEME UPRIAMIŤ VAŠU POZORNOSŤ

NA SPOLOČENSKÝ VEČER S BOHATOU

TOMBOLOU A KULTÚRNYM PROGRAMOM.

Tešíme sa na Vás !

Stiahnuť dokument (410 kB)


created by MAGAT