Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

XIII. POVAŽSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNI 2019

SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV

a
SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV  

usporiada 25. – 26. apríla 2019 

v Kursalon Trenčianske Teplice, Trenčianske teplice

XIII. POVAŽSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNÍ 2019

 


   

SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV

a

SLOVENSKÁ KOMORA 

MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

 usporiada 25. - 26. apríla 2019 v Kursalon Trenčianske Teplice, Trenčianske teplice 

XIII. POVAŽSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNÍ 2019

SK MTP 25. apríla 2019 v rámci XIII. POVAŽSKÝCH STOMATOLOGICKÝCH DNÍ 2019 bude paralelne prebiehať sekcia medicínsko-technických pracovníkov pracujúcich v zubnom lekárstve s sekciou lekárov.

KONFERENČNÝ POPLATOK

Člen SK MTP, ADHS           100,00 €
Nečlen                                130,00 €

Konferenčńy poplatok zahŕňa: poplatok za prenájom konferenčných miestoností, propagačné a informačné materiály, občerstvenie, obed, spoločenský večer, technickú podporu konferencie a "Potvrdenie o účastí".  

XIII. POVAŽSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNI 2019 sú určené pre: zubných asistentov, praktické sestry, dentálne hygieničky, rádiologických asistentov a sestry.
 

V prípade nejakých otázok kontaktujte SK MTP sekretariát:

Mgr. Patrik MOŠKURJAK 

SK MTP - sekretariát

Hasičská 118/2                                

911 01 TRENČÍN                           

Slovenská republika

tel. kontakt: 00421326494545                                                         

e-mail: riaditel@sekmtp.sk

PROGRAM, VŠEOBECNĚ INFORMÁCIE/PODMIENKY A ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU

NÁJDETE  V PRÍLOHE!

SK MTP v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR") č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení vyhlášky MZ SR č. 187/2006 Z.z účastníkovi za vzdelávaciu aktivitu prislúcha 10 kreditov za aktívnu účasť - autorstvo, 5 kreditov za spoluautorstvo a 8 kreditov za pasívnu účasť. 

 


 

Stiahnuť dokument (225 kB)


created by MAGAT