Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Vysvetlenie listov zasielaných advokátskou kanceláriou pri vymáhaní pohľadávok voči SK MTP

Vysvetlenie listov zasielaných advokátskou kanceláriou  pri vymáhaní pohľadávok voči SK MTP

 

   ( „Výzvy na úhradu dlhu voči SK MTP“)

 

 

      V súčasnej dobe na základe poverenia SK MTP zasiela Advokátska kancelária Pisár & Partner s.r.o. výzvu na úhradu dlhu voči SK MTP.

      Zaslaný list je považovaný za výzvu s lehotou 7 dní na úhradu dlhu.  Ak túto výzvu dlžník   nesplní  do termínu, začne plynúť 60 dňová lehota, po uplynutí ktorej si môže SK MTP vymáhať pohľadávku súdne.  

     Pokiaľ by SK MTP posielala výzvy vopred ( nie je to jej zákonná povinnosť ) , bolo by to považované za neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov, ktoré neurčuje zákon a mohlo by sa to považovať za poškodzovanie záujmov komory.

Stiahnuť dokument (176 kB)


created by MAGAT