Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Upozornenie ZMENY - hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

UPOZORNENIE – sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov !!!

Zdravotnícky pracovník, vykonávajúci prax, je povinný sústavne sa vzdelávať. Hodnotiace obdobie je vždy po piatich rokoch odo dňa registrácie.

Z dôvodu krízového stavu vzniknutého kvôli šíreniu koronavírusu , sa zdravotníckym pracovníkom, ktorým pripadá hodnotiace obdobie na tento rok, bude riadiť novým ustanovením zákona 578/2004 Z.z  par. 42 ods. 5 a to nasledovne :

Povinnosť zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať sa za obdobie krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 považuje za splnenú, ak zdravotnícky pracovník splní podmienky pre hodnotenie sústavného vzdelávania do 180 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.

 

Dôležité upozornenie – ZMENA !!!!

(pri udeľovaní kreditov za účasť na audiodidaktickom teste)

 

Za 5 ročné hodnotiacie obdobie je potrebné nazbierať spolu 50 kreditov.

 

 LEN 10 kreditov bude uznaných ZA AUDIODIDAKTICKÉ  testy !

 

Podľa prílohy k vyhláške č. 74/2019 Z.z. ods.8 §2 ods. 6


created by MAGAT