Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Tlačová správa SK MTP sa pripája a k vyjadreniu SK SaPA

Tlačová správa

 SK MTP sa pripája a k vyjadreniu SK SaPA

Trenčín 10.12.2021

 

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov združujúca trinásť zdravotníckych profesií , vyjadruje svoj nesúhlas s návrhom rozpočtu a pripája sa k výzve  Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na zvýšenie platov.

 

Situácia v zdravotníctve je alarmujúca a zdravotníckych pracovníkov ubúda. Kompetentní si zakrývajú oči pred touto skutočnosťou a ich presvedčenie hraničiace takmer s istotou, že keď to šlo doposiaľ, tak to bude fungovať aj naďalej, je prinajmenšom zvrátené.  Toľkokrát prezentované zvyšovanie platov zdravotníckych pracovníkov sa rozplýva v zahmlievaní kritického stavu súčasného ich súčasného postavenia  .

Základom zdravotnej starostlivosti sú zdravotníci, ktorí oprávnene očakávajú, že vláda Slovenskej republiky a poslanci Národnej rady splnia sľub, a vyčlenia finančné prostriedky  na zvýšenie miezd zdravotníkov. Zdravotnícki pracovníci majú právo očakávať mzdy vo výške porovnateľnej so susednými krajinami Európskej únie. Nečakali sme od návrhu rozpočtu zázrak, ale nečakali sme ani to, že sľuby a prejavy verbálneho poďakovania ostanú len akousi zásterkou ďalších  prejavov ľahostajnosti ako MZ SR, tak i celej vlády a NR SR. Naše sklamanie je o to väčšie, že peniaze štátneho rozpočtu sa míňajú -okrem iného - v prémiách podľa náhodného výberu, a odmenách pre ľudí, ktorým je zodpovednosť za vlastné zdravie cudzia.   

 Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) je  samosprávna  stavovská  organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združuje

20 000 zdravotníckych pracovníkov v povolaniach verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, zdravotnícky asistent, zubný asistent a sanitár.

 

Iveta Šluchová

prezidentka SK MTP

 

 

Viac informácií: 

Iveta Šluchová 

prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov

tel.: +421 903 461 419

e-mail: prezident@skmtp.sk 

 

Stiahnuť dokument (204 kB)


created by MAGAT