Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Rokovanie o minimálnych mzdových nárokoch


Milé kolegyne a kolegovia,

dňa 18.5.2021 prebehlo na MZ SR rokovanie , ktorého témou bola zmena
zákona upravujúceho minimálne mzdové nároky. Nakoľko sme začiatkom roka
vypracovali kompletný návrh a odoslali sme ho v termíne na MZ SR,
predpokladali sme , že na stretnutie o tak závažnej téme budeme
prizvaní.
Bohužiaľ rokovanie bolo zvolané potichu a prizvaní boli len zástupcovia
SK SaPA, SLK, LOZ a OZ SaPa.
Z tohto dôvodu som považovala za potrebné reagovať listom , ktorý je tu
zverejnený.                                           

Iveta Šluchová

prezidentka SK MTP 

    

Stiahnuť dokument (233 kB)


created by MAGAT