Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Reakcia SK MTP na premenovanie povolania praktická sestra

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

určite väčšina z vás zaregistrovala informáciu , ktorá zarezonovala v médiách dňa  17.2.2022 , ako výstup z rokovania NR SR:

Vyňaté z oznámenia uverejneného na stránke NR SR :

„ Zdravotnícki asistenti sa premenujú na praktickú sestru – asistent. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

 Od marca sa zároveň premenujú zdravotnícki asistenti na praktickú sestru – asistent. Odbor sa študuje na strednej zdravotníckej škole. Zdravotnícky pracovník praktická sestra – asistent má byť podľa rezortu súčasťou multidisciplinárneho tímu a spoločne so sestrami zodpovednými za všeobecnú starostlivosť, sestrami špecialistkami a sanitármi má participovať na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom a tiež na zvyšovaní a udržiavaní ich kvality života „

Nakoľko táto informácia rozpútala neprimerané vášne, hlavne zo strany OZ sestier a pôrodných asistentiek , rada by som vyjadrila svoj postoj k tejto veci.

   SK MTP , ktorú zastupujem opakovane deklarovala, že pre ňu nie je prioritou zmena názvu povolania / tento postoj bol konzultovaný s mnohými zdravotníckymi asistentami / .

Prioritou, pre SK MTP, ktorá zastupuje toto povolanie je udržanie a navýšenie kompetencií

menovanej profesie v súlade so štátnym vzdelávacím programom. V tomto duchu prebiehajú už druhý rok naše rokovania na pôde MZ SR s Odborom ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií aj za účasti prezidentky SK SaPA .

   Zarazili ma nevraživé a nenávistné vyjadrenia , ktorá sa objavili na sociálnych sieťach , hneď po zverejnení informácie o zmene názvu ZA na PS-asistent,  z ktorých mnohé dehonestujú povolanie zdravotníckeho asistenta  a urážajú ľudí, ktorí si len poriadne plnia svoje povinnosti.

Opakovane zdôrazňujem, že my sme nevyvolávali súboj o zmenu názvu, čo mi iste môžu dosvedčiť aj predstavitelia SK SaPA , či  OORĽZZ – pri MZ SR.

Snažili sme sa vždy viesť korektné rokovania , v pokojnej atmosfére . Preto nechápem hystériu, ktorá zasiahla ľudí, ktorí sú registrovaní v našej komore.

Ako je uvedené v mediálnej správe , praktická sestra – asistent , má byť spolu so sanitárom súčasťou multidisciplinárneho tímu a majú participovať na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom a tiež na zvyšovaní a udržiavaní ich kvality života .

 

   Sadnime si preto za rokovací stôl a hľadajme cestu k vytvoreniu takéhoto tímu, kde bude mať každý svoje nezastupiteľné miesto , kde sú všetci členovia jedného celku s presne vymedzenými povinnosťami, ale sú  zohratí a ide len o jedného spoločného menovateľa, ktorým je ten často používaný pacient .

Keď sa  ním všetci tak oháňame, poďme si v prvom rade nájsť cestu k sebe , nech ten tím aj navonok pôsobí harmonicky a to je tiež niečo , čo pacienta určite poteší.

 

                                                                                               Iveta Šluchová

                                                                                                       Prezidentka SK MTP    

Stiahnuť dokument (15 kB)


created by MAGAT