Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

POZOR - Zrušenie sekcie medicínsko-technických pracovníkov na XIII. Považských stomatologických dňoch 2019

Na základe zasadnutia prezídia Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP") zo dňa 08. marca 2019 prezídium SK MTP rozhodlo o neúčastí/zrušený participácie SK MTP na XIII. Považských stomatologických dňoch v termíne 25. – 26. apríla 2019 v KURSALON, Trenčianske Teplice z dôvodu nízkej účastí účastníkov na danej vzdelávacej aktivite.

Účastníkom ktorý sa prihlásili bude vrátený účastnícky poplatok v plnej výške!

V prípade nejakých otázok neváhajte kontaktovať sekretariát počas stránkových dní a úradných hodín.

Ďakujeme za pochopenie.

 

SK MTP sekretariát 

 


created by MAGAT