Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Oznam pre členov zrušenej RK MTP Galanta a RK MTP Zlaté Moravce

Regionálna komory : GALANTA a ZLATÉ MORAVCE boli zrušené.

Členovia týchto regionálnych komôr patria k Regionálnej komore NITRA.

/ na základe uznesenia Snemu SK MTP a uznesenia Rady SK MTP/

 

 prípade nejakých otázok alebo nejasností môžete kontaktovať prezidenta RK MTP Nitra.

Kontakt na prezidenta RK MTP Nitra:

Mgr. Helena Gavurová

Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6

950 01 Nitra

Slovenská repulika

Tel. kontakt: 00421903457319

E-mail: e.gavurova@gmail.com

Ďakujeme Vám veľmi pekne za porozumenie

 

 

SK MTP sekretariát


created by MAGAT