Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Oznam pre členov zrušenej RK MTP Galanta a RK MTP Zlaté Moravce

Vážený členovia Regionálnej komory medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „RK MTP“) Galanta a RK MTP Zlaté Moravce Vás Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov – sekretariát (ďalej len „SK MTP“) chce informovať že pri zrušení Vašej RK MTP kde ste doposiaľ patrili a na základe rozhodnutia Snemu SK MTP a rady SK MTP sa všetci členovia daných RK MTP presunuli do RK MTP Nitra.

V prípade nejakých otázok alebo nejasností môžete kontaktovať prezidenta RK MTP Nitra.

Kontakt na prezidenta RK MTP Nitra:

Mgr. Helena Gavurová

Fakultná nemocnica Nitra

Špitálska 6

950 01 Nitra

Slovenská repulika

Tel. kontakt: 00421903457319

E-mail: e.gavurova@gmail.com

Ďakujeme Vám veľmi pekne za porozumenie

 

 

SK MTP sekretariát


created by MAGAT