Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

OZNAM O ZRUŠENÍ ÚČTU v Slovenskej sporiteľni, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská sporiteľňa od 01.01.2020

ŽIADAME VÁS, aby ste platby súvisiace s registráciou, členstvom, či iné poplatky súvisiace s Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“), ktoré realizujete na účet v SLSP už nepoužívali účet v tvare IBAN: SK6309000000000272658885. TENTO ÚČET BUDE S PLATNOSŤOU  OD 1.1.2020 ZRUŠENÝ.

Prosíme Vás, aby ste všetky platby realizovali cez účet ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., Tomášikova 48, 832 27 Bratislava, Slovenská republika,

ČÍSLO ÚČTU V TVARE IBAN:         SK6509000000000273781818

s uvedením správneho variabilného, konštantného a špecifického symbolu, podľa ktorého sa dá platba správne identifikovať.

Všetky potrebné informácie a údaje nájdete na webovej stránke www.sekmtp.sk v časti „Kontakty“

Ďakujeme

SK MTP sekretariát


created by MAGAT