Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

OZNAM O ZMENE ADRESY SÍDLA SEKRETARIÁTU / KANCELÁRIE SLOVENSKEJ KOMORY MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

 


Nová adresa sekretariátu / kancelárie SK MTP je:

Hasičská 118/2, P.O.Box 131

911 01 TRENČÍN, Slovenská republika

 

 

 

 

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) IČO: 42140251, DIČ: 2022600635, zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) č. 578/2004 Z.z., o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľuje informovať o zmene adresy sídla sekretariátu / kancelárie SK MTP od 01. decembra 2018.

 

Nová adresa sekretariátu / kancelárie SK MTP je: Hasičská 118/2, 911 01 TRENČÍN, Slovenská republika

 

V súvislostí so zmenou sídla sekretariátu / kancelárie SK MTP nedochádza k žiadnym zmenám identifikačných údajov SK MTP (IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtov, e-maily, telefónne a faxové číslo), tie ostávajú nezmenené. 

 

Prosíme Vás, aby ste novú adresu používali pri korešpondencií a to s platnosťou od 01.12.2018!

 

Ďakujeme za pochopenie a vopred sa ospravedlňujeme za prípadné nepríjemnosti.

 

 

 


created by MAGAT