Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Oznam o zatvrorení kancelárie SK MTP

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“) si Vás dovoľuje informovať, že od 15. apríla 2019 do 16. apríla 2019 bude kancelária Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov z dôvodu organizovania a účastí zamestnancov kancelárie na XVIII. Celoštátnej odbornej konferencií SK MTP v Banskej Bystrici. 

created by MAGAT