Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Oznam

Dňa 14.7.2018 rezignovala na funkciu prezidentky SK MTP Bc. Janka Strápková. Na základe rozhodnutia Rady SK MTP bola poverená zastupovaním Bc. Katarína Migasová, viceprezidentka pre sekciu technikov.

created by MAGAT