Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Odpoveď MZ SR (urgencia zo strany SK MTP - rokovanie o minimálnych mzdových nárokoch)

Milé kolegyne a kolegovia

 

         List uvedený v prílohe je reakciou na našu výzvu ministerstvu, ktorý sme na stránkach zverejnili 21.5.2021 , na základe rokovanie MZ SR o minimálnych mzdových nárokoch ZPr. s SK SaPA , SLK, LOZ a OZ SaPA, ktoré sa konalo 18.5.2021 bez prizvania našej komory.

         So znepokojením sme prijali fakt, že MZ SR nereagovalo ani na tento list, preto sme písali 16.7.2021 , ďalší list, kde sme žiadali opäť vysvetlenie.

         Z uverejneného znenia listu jasne vyplýva, že MZ SR zjavne nemá záujem o rokovanie s inými stavovskými organizáciami okrem SK SaPA a SLK.Považujeme toto vyjadrenie za nedostačujúce , nakoľko v zdravotníctve pracujú aj zdravotnícky pracovníci v iných profesiách, ktoré však podľa uvedeného vyjadrenia ministerstva nie sú partnermi na rokovanie o tak dôležitej otázke.

         Naďalej však budeme kontaktovať MZ a žiadať , aby sme boli pozvaní na ďalšie rokovania.


                                                                  

 Iveta Šluchová   prezidentka SK MTP

Stiahnuť dokument (343 kB)


created by MAGAT