Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Odporúčanie ohµadne problému dentálnych hygieničiek

 

 

SK MTP zaslala dňa 16.3.2020 list  na MZ SR, ako „Odporúčanie SK MTP“. viď. stiahnu» dokument

Stiahnu» dokument (151 kB)


created by MAGAT