Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Ocenenie "TOP medicínsko-technický pracovník"

23.4.2018 sme na XVII. Celoštátnej odbornej konferencii SK MTP v Trenčíne po prvý krát odovzdávali ocenenia pre najlepších zdravotníckych pracovníkov v povolaniach, ktoré združuje naša komora. Komisia z návrhov vybrala podľa splnených kritérií päť kolegýň a jedného kolegu, ktorím srdečne blahoželáme:  

V povolaní verejný zdravotník získala ocenenie p. Veronika Jaseňovská, Žilina

V povolaní dentálna hygienička získala ocenenie p. Mgr. Marta Križanová, Trenčín

V povolaní zdravotnícky laborant získala ocenenie p. Janka Strápková, Trenčín  

V povolaní rádiologický technik získala ocenenie p. Bc. Janka Strápková, Trenčín

V povolaní farmaceutický laborant získala ocenenie p. Iveta Šluchová, Bojnice

V povolaní sanitár získal ocenenie p. Jaroslav Weisenpacher 

 


created by MAGAT