Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

METODICKÉ USMERNENIE HLAVNÉHO ODBORNÍKA PRE ODBOR ZUBNÉHO LEKÁRSTVA PRE POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSLTIVOSTI POČAS PANDÉMIE COVID-19


METODICKÉ USMERNENIE HLAVNÉHO ODBORNÍKA
PRE ODBOR ZUBNÉHO LEKÁRSTVA PRE POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSLTIVOSTI
POČAS PANDÉMIE COVID-19
ktoré v  odseku 4 znie :

4. Zubný lekár nevykonáva až do odvolania plánované výkony, vrátane preventívnych prehliadok, výkonov dentálnej hygieny a výpisov zo zdravotnej dokumentácie

Celé usmernenie ohľadom koronavírusu  spôsobujúceho ochorenie COVID - 19 , nájdete na stránke  - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Všetky informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Covid-19-Zubne-lekarstvo.pdf

created by MAGAT