Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

List ministrovi MZ SR

Zvýšenie platov zdravotníkom

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov je znechutená pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým sa zvýšia mzdy sestrám s vysokoškolským vzdelaním II. Stupňa. Okrem sestier a lekárov existujú v slovenskom zdravotníctve aj ďalšie povolania, bez ktorých by nemohol tento rezort fungovať, a ktorých opäť novela zákona prehliada.

SK MTP od rokovaní o minimálnej výške základnej zložky mzdy  zdravotníckych pracovníkov v roku 2015 žiadala MZ SR o úpravu danej výšky mzdy pre zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním II. Stupňa, napr. zdravotnícky laborant, ktorý naviac s 5-ročnou atestáciou vo svojom odbore vykonáva prácu porovnateľnú s laboratórnym diagnostikom, ktorému na prácu v zdravotníctve stačí osvedčenie na výkon práce. Zdravotnícky laborant má koeficient mzdy podľa zákona č.578/2004 Z.z. 0,96, ale laboratórny diagnostik má koeficient 2,10. Denne sa na nás obracajú naši členovia s otázkou, čo komora pre nich urobila. Podľa výsledkov nič, keďže žiadosti na vyrovnanie tohto nepomeru MZ SR vytrvalo odmieta riešiť a s komorou nespolupracuje.

Možno ak si pán minister prečíta túto správu, pochopí, že všetci zdravotnícki pracovníci majú rovnaké práva na spoluprácu a riešenie ich problémov.

Ďakujem.

V Trenčíne, 13.12.2017

Strápková Janka, prezident SK MTP


created by MAGAT