Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

I. Celoslovenská konferencia sanitárov

I. Celoslovenská konferencia sanitárov

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

Regionálna komora MTP Banská Bystrica

 

Vás pozýva na

I. Celoslovenskú konferenciu sanitárov

 

dňa 24.11.2018

 

Aula SZU v Banskej Bystrici

Bernolákova, 974 05 Banská Bystrica

 

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom webovej stránky RK Banská Bystrica:

http://rkbb.sekmtp.sk/

v časti vzdelávanie.

Ubytovanie je možné v areáli Auly SZU s možnosťou parkovania.

Aktívnu účasť a názov prednášky hláste na mail: jarino1961@azet.sk

 

Informácie a kontakt:

Jaroslav Weisenpacher, tel.č. 0903 707 486, mail: jarino1961@azet.sk

 

 


created by MAGAT