Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Elektronický dotazník pre praktické sestry/zdravotníckych asistentov/


Volám sa Ivana Butkovská, študujem na Vysokej škole zdravotníctva a
sociálnej práve Sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko
Michalovce. Touto cestou by som Vás chcela požiadať o vyplnenie tohto
dotazníka, ktorý je anonymný. Dotazník zisťuje Váš názor na
adaptáciu z pohľadu zamestnanca u sestier a praktických sestier s
praxou maximálne tri roky. Výsledky budú použité pre účely
spracovania rigoróznej práce s názvom: ,,Adaptácia novoprijatých
sestier." Vhodnú odpoveď prosím označte.

Ďakujem Vám za Vašu ochotu pri spolupráci a za Váš čas, ktorý
budete venovať tomuto dotazníku.    Mgr. Ivana Butkovská   /ivana32@post.sk/

Link:   https://www.survio.com/survey/d/Q1Y3T4Y5A7Y9U0T6D
  
Pracovník sa bude cítiť istejšie, keď bude vedieť, na koho sa má
obrátiť v prípade otázok či problémov, bude mať ucelený prehľad
o základných cieľoch lôžkového oddelenia a pravidlách, ktoré
určujú správanie pracovníkov. Cieľom práce je priblížiť
problematiku adaptačného procesu u sestier a praktických sestier,
rozdielu v priebehu a v prístupe k adaptácii nového pracovníka s
rozdielnym vzdelaním.


created by MAGAT