Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Dvojitá registrácia

Vážené kolegyne a kolegovia,

 

 

            v poslednej dobe sa nám množia prípady registrácií v dvoch povolaniach pre jedného zdravotníckeho pracovníka. Asi to bude tým, že mnohí z vás napr. postúpili z pozície sanitár po doštudovaní v odbore zdravotnícky asistent / ďalej ZA / na túto pozíciu, to znamená, že vás zamestnávateľ zaradil na pracovnú pozíciu ZA. Preto ste požiadali o zápis do registra v novom povolaní, no pôvodnú registráciu ste si nezrušili. Tu vzniká problém hlavne pre tých, ktorí tak neurobia, pretože pokiaľ máte aktívne registrácie v oboch povolaniach, ste vedení v NCZI v oboch a z toho vám vyplýva povinnosť riadne platiť poplatok za aktualizáciu registra zo zákona 578/2004 Z.z. v zmysle ustanovenia § 63 ods.5,  vo výške 15 € do konca januára príslušného kalendárneho roka za každú aktívnu registráciu .

Zjednodušene povedané ak máte 2 aktívne registrácie ste povinný v daný rok uhradiť sumu 30 €.

 

      Preto by som Vás chcela upozorniť, že ak vykonávate len jedno z povolaní, aby ste požiadali o zrušenie registrácie v povolaní, ktoré nevykonávate.

 

Príklad :

     Sanitár si ukončil vzdelanie zdravotnícky asistent a zamestnávateľ ho aj posunul na túto pozíciu.

V tom prípade si tento zamestnanec požiada komoru o zrušenie registrácie vystavenej na povolanie sanitár.

Podrobnosti nájdete na web stránke www.sekmtp.sk v časti zrušenie registrácie.

SK MTP vám nemôže podľa zákona svojvoľne registráciu zrušiť, preto vo vlastnom záujme vás  prosím o dodržanie  tohoto postupu. Predídete tak zbytočnému plateniu poplatkov a nepríjemnostiam .

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                             Iveta Šluchová

                                                                                  prezidentka Slovenskej komory

                                                                                 medicínsko-technických pracovníkov

Stiahnuť dokument (99 kB)


created by MAGAT