Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Dotazník pre zdravotníckych pracovníkov

Milé kolegyne a kolegovia,

chceli by sme vás poprosiť, pokiaľ budete mať chuť vyplniť dotazník,
ktorý nám s prosbou o pomoc bol zaslaný z Ústavu experimentálnej
psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied , Slovenskej
akadémie vied.
Prikladám  znenie spolu s linkom :
https://savba.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9SPGp6DcRBMJgDI

Iveta Šluchová
prezidentka SK MTP


created by MAGAT