Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Dotazník pre zdravotníckych pracovníkov

 

Dotazník bol vytvorený :

Ústavom ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,

Univerzita Komenského v Bratislave

 je určený

pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov

 

 

„Domnievame sa, že nestačí len hovoriť, že zdravotníci sú

vyčerpaní, na pokraji síl, ale je potrebné mať aspoň čiastočný

obraz toho, ako pandémia Covid-19 zasiahla do našich životov.“

 

V uvedenom linku sa nachádza dotazník , ktorý sa zameriava na

dopad pandémie Covid-19 na zdravotníckych pracovníkov.

 

Odkaz na online dotazník:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsime4vNhE8QppklJRoTuBnsp0ieLRLArv6niO5P795_y1_g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
[1]

 

 

 


created by MAGAT