Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Dotazník pre všetkých medicínsko-technických pracovníkov

Dobrý deň,

som študentka 2. magisterského ročníka na FZ TnUAD, odboru Ošetrovateľstva.

Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je určený pre
všetkých medicínsko- technických pracovníkov.

Informácie v ňom uvedené použijem ako materiál pre svoju diplomovú prácu.

Ďakujem Bc. Jana Rybáriková
Odkaz na dotazník: https://www.survio.com/survey/d/U3N8I4A6Y3Z5G5Z5X


created by MAGAT