Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Dôležitý oznam pre SANITÁROV

Samostatný výbor pre riešenie problémov SANITÁROV

Snem SK MTP, ktorý sa konal 25.5.2019 schválil vytvorenie samostatného "Výboru pre činnosť v povolaní sanitár ". Náplňou činnosti bude riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek sanitárov.

 


created by MAGAT