Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Dôležitý oznam pre SANITÁROV

 

SLOVENSKÁ KOMORA MEDICÍNSKO-TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV

VÝBOR PRE ČINNOSŤ POVOLANIA SANITÁR

 

Dňa 26.10.2019 sa konal v Trenčíne Snem Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. Delegáti snemu schválili zriadenie „Výboru pre činnosť v povolaní sanitár“, ktorý bude môcť pracovať na aktuálnych problémoch a požiadavkách sanitárov.

            Na základe požiadaviek odbornej zdravotníckej verejnosti v povolaní sanitár, predložil návrh na zriadenie výboru Jaroslav Weisenpacher. Predstavil aj stručný prehľad „vízií“ výboru pre činnosť v povolaní sanitár :

·       problém nedostatku zdravotníckych pracovníkov v povolaní,

·       problém s výkonom kompetencií nad rámec legislatívy,

·       sústavné vzdelávanie a ďalšie možnosti vzdelávania,

·       vykonávanie pracovnej pozície na základe získanej odbornej spôsobilosti,

·       návrh možných štandardov a kompetencií,

·       riešenie legislatívnych návrhov na základe potrieb z praxe.

Týmto oznamom chceme osloviť ľudí so záujmom pracovať vo funkcií kontaktných osôb, ktorí aktuálne budú zbierať podnety z územia daného regiónu a zariadení, kde pracujú sanitári.

 

Kontakt:

Jaroslav WEISENPACHER

člen rady SK MTP

SK MTP sekretariát                         tel. kontakt: 00421 32 649 4545 / 00421 903 707 486

Hasičská 118/2                                e-mail: jarino1961@azet.sk

911 01 Trenčín

Slovenská republika

Stiahnuť dokument (283 kB)


created by MAGAT