Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Čo SK MTP urobila pre zvýšenie platov v r.2011?

Čo SK MTP urobila pre zvýšenie platov v r.2011?

18.3.2011

Stretnutie profesijných a stavovských organizácií, odborov, asociácie zamestnávateľov z dôvodu financovania zdravotníctva. Závery:

Dofinancovanie systému r.2011 tak, aby bola dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť.

5,5 % za poistencov štátu v r.2012, aby bola dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť.

Reálna platba za výkon a poskytnutú zdravotnú starostlivosť, a tým zabezpečiť adekvátne finančé ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov.

Návrhy boli viackrát prerokované s MZ s neuspokojivými závermi. Keďže rokovania s MZ nepriniesli nič pozitívne, konalo sa 19.4.2011 pred MZ protestné zhromaždenie. Pán minister odmietol medzi nás prísť, napriek výzvam zhromaždenia. Bol ochotný rokovať na MZ, rokovania sa zúčastnila SK MTP, SKF a SOZZASS. Znovu sa nič nevyriešilo.

10.5.2011

SK MTP sa zúčastnila spolu s ostatnými organizáciami rokovania na Národnej rade ohľadne týchto návrhov, žiaľ bez konkrétneho výsledku.

30.10.2011

V riadnom pripomienkovom konaní sme pripomienkovali zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek s tým, že nesúhlasíme s návrhom zákona v tejto forme a navrhujeme prijať zákon pre riešenie platovej otázky všetkých zdravotníckych pracovníkov.  Napriek našim pripomienkam vláda SR zákon navrhla na schválenie poslancom NR SR. Na základe uvedeného sme požiadali o stretnutie s ministrom zdravotníctva telefonicky, elektronicky aj poštou. Pán minister nám do dnešného dňa neodpovedal. Zároveň sme zaslali list aj Výboru pre zdravotníctvo NR SR a predsedovi parlamentu.

29.11.2011

 Konala sa tlačová beseda na Syndikáte novinárov v Bratislave, ktorej sa okrem nás zúčastnila SKF a SOZZASS. Výsledky „tlačovky“ nás sklamali, keďže otázky sa týkali len prebiehajúceho protestu lekárov.

30.11.2011

SK MTP bola pozvaná na 22.schôdzu Výboru NR SR pre zdravotníctvo, kde sme opakovane predniesli požiadavky na rovnoprávne mzdové nároky pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Predseda výboru MUDr. Novotný navrhol, aby sme si vypracovali konkrétne mzdové návrhy pre povolania, ktoré združuje SK MTP.  Na základe odporučenia sme vypracovali návrh zákona o minimálnych mzdových požiadavkách niektorých zdravotníckych pracovníkov.

 12.12.2011

Návrh na mzdové požiadavky bol odoslaný ministrovi zdravotníctva a predsedovi Výboru NR SR pre zdravotníctvo.

Návrh si môžete prečítať TU:

Stiahnuť dokument (79 kB)


created by MAGAT