Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

ČLENOVIA SK MTP - ZASLANIE LISTU

Vážené kolegyne a kolegovia – členovia SK MTP,

v najbližších dňoch od 15. – 22. februára 2019 bude „členom“ Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“)  zaslaný list. 

 

Vážené kolegyne a kolegovia – členovia SK MTP,

v najbližších dňoch od 15. – 22. februára 2019 bude „členom“ Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „SK MTP“)  zaslaný list.

Členovia, ktorí majú uvedený e-mail v SK MTP - databáze zdravotníckych pracovníkov bude im zaslaný list prostredníctvom e-mailu a tým, ktorý nemajú uvedený tak obdržia list prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. Banská Bystrica.

V prípade neobdržania listu prostredníctvom e-mailu (prosíme o kontrolu e-mailu v časti spam) alebo Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica do 28. februára 2019 Vás žiadame aby ste kontaktovali SK MTP sekretariát.

V prípade nejakých otázok sú Vám k dispozícií zamestnanci SK MTP sekretariátu v úradných hodinách počas stránkových dní.

Ďakujem.

SK MTP sekretariát

Mgr. Patrik MOŠKURJAK


created by MAGAT