Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Aplikácia pre zdravotníkov

 

Milé kolegyne a kolegovia,

Slovenská komora psychológov vypracovala bezplatnú

 aplikáciu na webstránke a na play.google.

 

Aplikácia je prioritne určená pre zdravotníckych pracovníkov

 Predstavili ju podzáštitou MUDr. Andrei Letanovskej, PhD.

na tlačovej konferencii Národného onkologického ústavu v Bratislave  7.4.2021 na Svetový deň zdravia.


Nájdete v nej:  

·       možnosť screeningu a sebadiagnostiky

·       na základe výstupov podľa princípu semaforu svojpomocné techniky na  zvládanie záťaže a prežívaných symptómov

·       kontakty na psychológov v prípade, že je to potrebné.

·       má i edukačný charakter.

Iveta Šluchová

prezidentka SK MTP

 

Aplikáciu nájdete :

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.psychologin.stressapp

https://stressapp.psychologin.sk

 

V prípade potreby posielame kontakt na vedúceho projektového tímu a
ideového tvorbu aplikácie, kolegu Mgr. Matúša Kucbela: matus.kucbel@gmail.com


created by MAGAT